Despre noi

 

S.C. Mobil Industrial AG S.R.L. a fost înfiinţată în anul 1994, ca societate cu răspundere limitată, cu capital integral privat.

La 1 februarie 2000, Mobil Industrial AG a intrat în posesia certificatului de acreditare SR EN ISO 9002:1995, eliberat de Societatea Română de Asigurare a Calităţii Bucureşti, înlocuit ulterior cu certificatul ISO 9001:2008, dovedind astfel că are implementat şi că menţine un sistem de management al calităţii în conformitate cu principiile impuse de noul standard.

Principalul obiect de activitate al societăţii îl reprezintă promovarea tehnicilor şi tehnologiilor pentru creşterea fiabilităţii şi siguranţei în funcţionare a utilajelor dinamice din instalaţiile industriale.

În acest sens, societatea noastră oferă firmelor interesate următoarele servicii şi produse:

 • Efectuarea de activităţi de service pentru utilajele dinamice (echilibrări dinamice, alinierea utilajelor dinamice cu aparate cu laser, montarea de etanşări mecanice, cuplaje elastice, precum şi lucrări sau proiecte de modernizare a utilajelor dinamice în vederea creşterii fiabilităţii şi siguranţei în funcţionare).
 • Implementarea la utilizator a unor sisteme de mentenanţă moderne pentru utilajele dinamice (întreţinere predictivă şi proactivă). Implementarea constă în:
 • Asigurarea de aparatură de diagnoză şi analiză spectrală, aparatură pentru operaţiuni corective;
 • Pregătirea personalului implicat în activitatea de mentenanţă;
 • Asistenţă tehnică pentru implementare.


Realizarea de proiecte “la cheie” pentru monitorizarea şi protecţia la vibraţii a utilajelor dinamice. Întreg sistemul de monitorizare şi protecţie se integrează în sistemul de mentenanţă predictivă şi proactivă la nivelul societăţii. Mobil Industrial AG dispune de personal autorizat şi specializat, atât pentru elaborarea proiectului, cât şi pentru execuţie şi punerea în funcţiune a acestor sisteme.
Realizarea unor monitorizări de protecţie a mediului şi personalului în instalaţiile cu pericol de explozie precum şi monitorizarea noxelor.

Pentru satisfacerea cerinţelor beneficiarilor, firma noastră realizează prin intermediul laboratorului propriu de metrologie autorizat, verificarea anuală a aparaturii furnizate. De asemenea efectuează lucrări de reparaţie şi furnizează piesele de schimb necesare bunei funcţionări a acesteia.
Începând cu anul 1998, Mobil Industrial AG şi-a extins domeniul de activitate în activităţi conexe ca:

 • Execuţie de maşini de echilibrat dinamic precum şi modernizarea celor de generaţie mai veche prin schimbarea sistemului de antrenare a rotorului şi a echipamentului de calcul.
 • Realizarea de proiecte şi implementări de sisteme de automatizare complexe a instalaţiilor tehnologice;
 • Realizarea de proiecte de instalare a analizoarelor de proces şi laborator;
 • Realizarea de software specific pentru conducerea centralizată a proceselor tehnologice;
 • Verificarea metrologică a analizoarelor de gaze şi a aparaturii de detecţie a noxelor şi a substanţelor inflamabile.

În realizarea proiectelor şi lucrărilor specifice Mobil Industrial AG colaborează cu firme de prestigiu din lume:

 • VMI AB (Suedia)
 • Easy-Laser AB (Suedia)
 • Rockwell Automation – Entek (SUA)
 • Dräger (Germania)
 • Belden (SUA)
 • CTC (SUA)

Additional information