Intretinerea Moderna a Utilajelor Dinamice

În condițiile unor schimbări majore petrecute în ultimii ani pe plan mondial şi național, implementarea şi aplicarea unor metode moderne de întreţinere şi reparare a utilajelor dinamice a devenit o necesitate obiectivă. Eliminarea treptată a restricțiilor vamale a făcut accesibilă pătrunderea pe piaţă a unui mare număr de produse de import. Fabricate cu tehnologii moderne [...]

 

De ce?

În condițiile unor schimbări majore petrecute în ultimii ani pe plan mondial şi național, implementarea şi aplicarea unor metode moderne de întreţinere şi reparare a utilajelor dinamice a devenit o necesitate obiectivă. Eliminarea treptată a restricțiilor vamale a făcut accesibilă pătrunderea pe piaţă a unui mare număr de produse de import. Fabricate cu tehnologii moderne, acestea au devenit din ce în ce mai competitive comparativ cu produsele autohtone. În acest context, construirea unor noi linii de fabricație rămâne doar un deziderat care, din păcate, presupune resurse financiare greu accesibile.

Chiar şi în cazul găsirii unor resurse interne sau externe de finanțare, construcția unor noi obiective reprezintă un deziderat ambiţios, deoarece alinierea ţării noastre la standardele europene privind protecția mediului face aceste noi investiții prohibitive. Pe de altă parte, creșterea ponderii manoperei în activitatea de întreținere, datorată creșterilor salariale absolute, conduce la creșterea semnificativă a costurilor directe aferente activității de mentenanţă.

În aceste condiții, există doar trei soluții pentru a deveni competitiv, şi anume:

 • Retehnologizarea, care include şi modernizarea utilajelor din dotare;
 • Utilizarea la capacitate maximă a capacităților de producție deja existente;
 • Aplicarea unor noi metode manageriale, care să ducă la o creștere maximă a performanţelor companiilor.

În cadrul acestor metode, aplicarea unor sisteme moderne de mentenanţă își are un loc privilegiat.

 

Cât costă mentenanta?

Cheltuielile aferente activitătii de menetenantă pot fi împărtite în două categorii:

 • Cheltuieli directe , care înglobează cheltuielile cu personalul, cu piesele de schimb şi materialele consumabile, precum şi sculele şi dispozitive aferente,
 • Cheltuieli indirecte care reprezintă consecința funcționării defectuoase a utilajelor şi care la rândul lor constau în:
  • Pierderi de producție pe durata reviziilor planificate;
  • Pierderi de producție datorate căderilor accidentale ale instalațiilor, ca urmare a funcționării nesatisfăcătoare a utilajelor;
  • Pierderi datorate produselor neconforme, rebuturilor sau produselor finite de calitate necorespunzătoare.

De obicei, cheltuielile indirecte reprezintă între 80-90% din totalul cheltuielilor de mentenanţă.

 

Cât putem câstiga?

Utilizând metode avansate de mentenanţă se pot reduce dramatic cheltuielile generale ale companiei. Mentenanţa poate şi trebuie să devină o sursă de profit şi nu una de pierderi pentru firmă. Printr-o investiție modestă se pot face rapid economii substanțiale, crește în mod implicit producția şi se elimină pierderile.

 

De ce avem nevoie?

Implementarea unui sistem modern de mentenanţă presupune parcurgerea unor etape obligatorii, fără de care nu se poate ajunge la rezultatul scontat:

 • Schimbarea structurii organizatorice şi a metodei de management în sectorul de mentenanţă;
 • Pregătirea personalului implicat în activitatea de întreținere - reparații;
 • Achiziționarea de aparatură specifică, scule şi dispozitive pentru supravegherea funcționării şi repararea utilajelor dinamice;
 • Elaborarea tehnologiilor de reparație pentru fiecare categorie de utilaje în parte, utilizarea acestora în procesul de reparație şi asigurarea necesarului de piese de schimb pentru reparații performante.

 

De ce trebuie urmărită starea de functionare a utilajelor?

Utilizând aparatură specifică, se poate urmări starea de funcționare a utilajelor dinamice, în mod continuu sau periodic. În acest fel, se pot depista defectele incipiente, care se vor remedia într-un interval de timp dat, stabilindu-se astfel priorităţile şi evitându-se întreruperea procesului tehnologic în momente neoportune. Mai mult decât atât, utilizând aparatură performantă şi personal tehnic specializat, se poate diagnostica sursa defecțiunii apărute, astfel încât repararea să se materializeze numai în înlocuirea pieselor componente defecte şi nu a tuturor pieselor de uzură. Aceasta este soluţia prin care se pot face economii importante prin reducerea manoperei şi a cantității de piese de schimb. În plus, putând anticipa reparația, se va cunoaşte din timp şi necesarul de piese de schimb, astfel diminuându-se până la lichidare stocul. Dacă rezultatele monitorizării unui utilaj vor fi păstrate într-o bază de date, se va acumula un volum de informații deosebit de util pentru o analiză periodică a principalelor surse de defecte şi se vor putea lua măsuri de evitare a apariției lor ulterioare. O astfel de abordare a problemelor, numită şi proactivă, va putea conduce, pe termen mediu şi lung, la alte economii importante.

 

Ce aparate sunt necesare?

Există în prezent o mare varietate de aparate pentru supravegherea utilajelor dinamice, care au la bază urmărirea parametrilor diverși, toți caracterizând într-un fel sau altul, starea de funcționare a utilajului în cauză. Aparatele se diferențiază între ele prin complexitate, şi deci, prin preţ de achiziție. Fără să existe o singură linie de urmat, din experiența majorității utilizatorilor de astfel de sisteme, aparatele care pot acoperi cel mai bine acest domeniu sunt analizoarele spectrale de vibraţii. Desigur, ideal ar fi ca de la început să se achiziţioneze întreaga gamă de aparate, dar acest lucru presupune un efort financiar important, care în cele mai multe cazuri nu poate fi suportat. Analizoarele de spectru trebuie să aibă şi un program (software) capabil să păstreze în timp, evoluția fiecărui utilaj în parte şi să permită, în același timp, efectuarea unei diagnoze simple şi exacte. În afara analizorului de spectru se mai pot utiliza, cu aplicație limitată însă, camera termografică şi analizoarele de ulei portabile. Simplele vibrometre nu sunt capabile să efectueze o acțiune de diagnoză, ele ridicându-se doar la nivelul de indicatoare a stării de boală a utilajului, nu şi a celei de sănătate. Pentru utilajele dinamice critice sau pentru cele care funcționează la turații mari, măsurarea periodică este insuficientă. Pentru acestea se impune o monitorizare de protecție simplă, care combinată cu analizoarele de spectre portabile pot rezolva problema unei urmăriri complete în funcționare.

 

De ce vibratia?

Se consideră că vibrația unui utilaj dinamic caracterizează cel mai bine, la nivelul tehnicii actuale, starea de funcționare a unui utilaj dinamic. Vibrațiile se datorează în general efectelor dinamice ale toleranţelor de execuție ale subansamblelor, a jocurilor şi a contactului direct între părțile aflate în mișcare ale unui utilaj, cât şi efectelor forțelor care nu sunt în echilibru în piesele antrenate în mișcări rotative sau alternante. De multe ori vibrații cu amplitudine redusă pot excita frecvenţele de rezonanţă ale unor piese ale utilajului respectiv, fiind în cele din urmă amplificate până la nivele inacceptabile. Trebuie precizat că uneori, vibrațiile mecanice au un rol pozitiv, fiind cerute de procesul tehnologic, ca de exemplu la ciocanele de beton sau pneumatice sau la băile de curățat cu ultrasunete. Dar în cele mai multe dintre cazuri, vibrațiile sunt nedorite, ele ducând la scurtarea dramatică a duratei de viață a utilajelor şi la apariția unor opriri accidentale, uneori catastrofale. De aceea, se consideră că dacă un utilaj nu vibrează, el va funcţiona fără probleme, timp îndelungat, în timp ce un utilaj lăsat să funcţioneze cu vibraţii importante are o durată de scurtă de viață.

Fiecare componentă a unui utilaj produce o vibrație cu una sau mai multe frecvenţe specifice. Cunoscând componenta spectrală a vibrației globale (sau compuse), se poate determina la care dintre componentele ansamblului în mișcare a apărut problema. Spre deosebire de vibrometru, care măsoară numai vibrația globală, un analizor de spectru poate pune în evidenţă toate componentele spectrale ale vibrației. De exemplu, un dezechilibru rotoric produce o vibrație specifică la turația arborelui, un rulment defect produce 4 componente spectrale, la frecvenţe înalte, multipli ale turației de lucru, dar care pot fi calculate matematic, în funcție de dimensiunile, geometria şi tipul rulmentului. Astfel, măsurând vibrația, se pot depista o multitudine de defecte, pentru o varietate mare de utilaje dinamice. Spre deosebire de alte aparate de diagnoză, analizoarele de spectru au utilizarea cea mai largă.

 

Cum pot fi prevenite defectele?

Majoritatea defectelor pot fi prevenite prin măsuri specifice. O statistică recent efectuată arată că între 70% - 85% dintre defectele apărute în funcționare se datorează dezechilibrului dinamic sau dezalinierii arborilor.
De aici idea că rezolvând aceste două probleme, există șanse reale de a asigura utilajelor din dotare condiții normale de funcționare.
Desigur, există multe alte cauze care pot conduce la o funcționare defectuoasă, dintre care am putea aminti lubrifierea necorespunzătoare, montajul incorect al rulmenților, cavitaţia etc. Statistic însă, rezolvarea celor două cauze mai sus menționate, poate conduce la scăderea substanțială a ratei de defectare.

 

Cum se rezolvă dezechilibrul?

Dezechilibrul dinamic al rotoarelor componente ansamblului se înlătură, în timpul reparației, utilizând mașini de echilibrat dinamic. Pentru unele utilaje, de obicei agabaritice, sau pentru corecții periodice ale dezechilibrului, se pot utiliza cu succes trusele de echilibrare în câmp. Trusele de echilibrare în câmp sunt, de obicei, aparate specializate sau accesorii ale analizoarelor, care conțin programe de echilibrare. Corecția dezechilibrului se face în funcție de tipul de rotor, în unul sau mai multe planuri. Înlăturarea dezechilibrului aduce nenumărate avantaje rezultate din scăderea nivelului de vibrație, şi anume:

 • creșterea duratei de bună funcționare
 • scăderea consumului energetic
 • diminuarea gradului de poluare sonică
 • asigurarea preciziei de prelucrare (pentru mașini unelte)

 

Cum se rezolvă dezalinierea?

Dezalinierea se elimină după montarea utilajelor pe fundație si apoi periodic, ori de câte ori este necesar. Pentru o aliniere performantă trebuie să se ţină cont de dilatarea utilajelor componente ale ansamblului, după pornire. Alinierea se poate efectua în diverse moduri, dar pentru o aliniere performantă este de dorit să se utilizeze trusele de aliniere cu laser. Deși acestea nu sunt aparate ieftine, beneficiile utilizării lor sunt importante:

 • reducerea consumului energetic de până la 10%
 • protejarea lagărelor utilajului
 • scăderea nivelului de vibrație
 • creșterea siguranței în funcționare

 

Care este oferta noastră?

Firma MOBIL INDUSTRIAL se doreste a fi un centru de informatii pentru utilajele dinamice. De aceea, noi vă putem oferi o gamă largă de produse si servicii în următoarele domenii:

 • consultantă de specialitate pentru evaluarea la beneficiar a stării de funcționare a utilajelor dinamice
 • cursuri de pregătire pentru inginerii, maiștrii şi muncitorii implicați în activitatea de mentenanţă
 • furnizarea de aparatură specifică şi de programe pentru implementarea unor sisteme moderne de întreținere predictivă sau proactivă a utilajelor
 • studii de criticitate şi de risc pentru utilaje dinamice şi instalaţii tehnologice
 • asistentă tehnică si consultanţă pentru înlocuirea etanșărilor convenționale cu etanșări mecanice performante
 • asistenţă tehnică pentru executarea unor lucrări de reparație, modernizare sau retehnologizare
 • execuție de mașini de echilibrat dinamic, precum şi modernizarea celor de generație mai veche, prin schimbarea sistemului de antrenare a rotorului şi a echipamentului de calcul

Cu o activitate în domeniu de peste 15 ani, în ţară si străinătate, firma MOBIL INDUSTRIAL, prin specialiștii săi, poate să rezolve multe dintre problemele dumneavoastră.

 

Additional information