Declaraţia de politică în domeniul calităţii a S.C. Mobil Industrial AG. S.R.L.

Încă din 1994, anul de înfiinţare a firmei MOBIL INDUSTRIAL AG SRL, conducerea societăţii este consecventă dictonului „Calitatea nu se cumpără, nu se controlează, ci se face”. În acest sens, întregul personal al organizaţiei participă activ la îmbunătăţirea continuă a sistemului de management al calității prin respectarea instrucţiunilor şi procedurilor specifice şi face propuneri pentru mărirea eficacităţii şi eficienţei proceselor.

 

Politica firmei noastre în domeniul calităţii este – “BINE. BINE DE PRIMA DATĂ. BINE DE FIECARE DATĂ!” – de a efectua servicii şi de a livra echipamente conforme cu cerinţele documentate ale clienţilor săi şi cele legale şi de reglementare, care să ofere un grad înalt de siguranţă în funcţionare, fiabilitate în exploatare, protejând mediul şi interesele companiei MOBIL INDUSTRIAL AG SRL.

 

Obiectivele firmei noastre pentru anul 2017 sunt:

  • societatea noastră să se menţină pe poziţia de lider pentru activităţile de monitorizare vibraţii, echilibrări şi alinieri ale utilajelor dinamice;
  • menținerea sau creșterea cu 10% a segmentului de verificări și calibrări ale analizoarelor portabile și staționare de gaze şi a aparatelor de măsurat parametrii vibraţiei;
  • dezvoltarea şi implementarea programului de evaluare a stării de funcţionare a utilajelor dinamice;
  • instruirea personalului în vederea recertificării sistemului de management al calității, în conformitate cu cerințele SR EN ISO 9001 2015.

Sistemul de management al calităţii, al SC MOBIL INDUSTRIAL AG SRL este implementat şi certificat de către SOCIETATEA ROMÂNĂ PENTRU ASIGURAREA CALITĂŢII și este conform cu cerințele standardului SR EN ISO 9001 2008.

 

De asemenea, conducerea societăţii noastre se implică permanent, alocând resursele necesare şi participând activ la îmbunătăţirea acestuia.


04.01.2017

Director General,
Ing. MICU AUGUSTIN

  • IQ-NET 9001 REV1 001-page-001


  • SRAC ISO9001 REV1 001-page-001


  • ISO 14001-page-001

Additional information