APARITIE EDITORIALA / MENTENANTA UTILAJELOR DINAMICE - VOL I

MENTENANTA UTILAJELOR DINAMICE - VOL I
Autori: Ing. Augustin Micu, Ing. Carmen Popescu, Ing. Dragos Macau
ISBN 978-973-0-10241-3
524 pagini; 92,00 RON (cu TVA inclus)
Comenzi la: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

acro
acro

Această carte îşi propune să ofere informaţii importante tuturor inginerilor şi tehnicienilor implicaţi în activitatea de întreţinere a utilajelor dinamice, în vederea creşterii calităţii şi eficienţei reparaţiilor, precum şi a siguranţei în funcţionare a utilajelor.

Volumul I se referă cu preponderenţă la cele mai importante, utile şi noi informaţii privind analiza şi diagnosticarea utilajelor dinamice prin măsurarea vibraţiilor, pe înţelesul tuturor, deoarece:

  • coperta_ment_vol1
  • Cauza care poate genera o eventuală defecţiune a unei maşini, fapt care ar presupune reparaţii costisitoare şi de lungă durată, poate fi detectată prin măsurători de vibraţii.
  • Fiecare maşină vibrează într-un mod specific. Această vibraţie este mică atunci când utilajul nu are probleme, dar creşte semnificativ atunci când defectele apar şi încep să se dezvolte.
  • Folosind tehnici şi aparatură adecvate, defectele pot fi detectate, iar severitatea vibraţiei cuantificată.
  • Majoritatea problemelor pot fi depistate şi corectate înainte să apară deteriorări majore ale utilajului.
  • Reparaţia poate fi din timp şi temeinic planificată, luându-se în considerare toţi factorii, cu mult mai bine decât în situaţii de urgenţă.
  • Problemele pot fi identificate în timpul funcţionării utilajului, permiţând astfel organizarea eficientă a forţei de muncă şi aprovizionarea din timp cu piese de schimb. În acest mod se poate eficientiza la maximum reparaţia.
  • Utilajele au o durată de exploatare mai lungă, deoarece defectele sunt detectate şi corectate înainte să provoace deteriorări majore.
  • Se economiseşte multă manoperă folosindu-se aceste metode de detectare a defectelor cu ajutorul vibraţiilor, în locul demontării utilajelor, după un număr de ore de funcţionare.

Toate aspectele enumerate mai sus reprezintă argumente certe în favoarea folosirii acestei metode de abordare a problemei mentenanţei, ceea ce determină creşterea beneficiilor şi a siguranţei în funcţionare a utilajelor.

Additional information